Sujet

Privacyverklaring

 
bitte Text eingeben

1. Algemene informatie

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs GesmbH (hierna: "wij", "ons") en zijn dochtermaatschappijen (gezamenlijk "ÖkoFEN") zeer belangrijk. De toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming, rechtmatige omgang met en geheimhouding van persoonsgegevens en met betrekking tot de gegevensbeveiliging, in het bijzonder de Oostenrijkse wet op de gegevensbescherming (Datenschutzgesetz ("DSG")), de algemene verordening gegevensbescherming ("AGV") van de Europese Unie en de Oostenrijkse telecommunicatiewet (Telekommunikationsgesetz ("TKG")) worden door ÖkoFEN in acht genomen.

Deze privacyverklaring informeert u over de aard, omvang en doeleinden van het verzamelen en het gebruiken van uw persoonsgegevens door ons in verband met uw bezoek aan en gebruik van de website van ÖkoFEN, met inbegrip van de de online-functie van de ÖkoFEN producten via het portaal my.oekofen.info en via de App myPelletronic.

 

2. Contact

Wanneer u met ons contact opneemt (ongeacht of dat per e-mail, telefonisch, op een beurs of op andere wijze geschiedt), worden de door u aangegeven persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw aanvraag resp. de bijbehorende stukken) verwerkt met het oog op de toezending van productinformatie en om later contact te kunnen opnemen.

 

Met het doel om later contact met u op te nemen (bv. om een afspraak te maken voor advisering) worden uw gegevens aan de desbetreffende regionale vertegenwoordiging / de desbetreffende technische verkoopmedewerker doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens zullen in voorkomend geval aan een installatiebedrijf in uw regio worden doorgegeven voor verdere pre-sales activiteiten (adviesgesprekken, maken van offertes).

 

3. Analyse-tools

 

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt, worden automatisch kleine tekstbestanden ("cookies") op uw computer opgeslagen. Cookies hebben de functie ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat u voor cookies telkens speciaal toestemming moet geven, dat cookies in bepaalde gevallen worden geaccepteerd of geheel worden uitgesloten, en u kunt instellen dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden gewist. Bij het deactiveren van cookies is het mogelijk dat de functionaliteit van de website wordt beperkt.

 

Cookies die ter uitvoering van de elektronische communicatieverbinding of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bv. winkelwagenfunctie) noodzakelijk zijn, worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f, AGV. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies die nodig zijn om zijn diensten technisch foutloos en in optimale vorm te kunnen aanbieden. Wanneer andere cookies (bv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

 

Als u niet akkoord gaat met de opslag van cookies op uw computer, verzoeken wij u het gebruik van cookies in uw browser te deactiveren. Wij wijzen u er op dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig tot uw beschikking staan.

 

Targeting en reclamecookie

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruiksgedrag van de gebruikers van onze website om ervoor te zorgen dat alleen reclamemedia worden gepresenteerd die interessant kunnen zijn voor onze gebruikers. Doel- en promotiecookies kunnen ook worden gebruikt om een volgend bezoek aan onze website of een bezoek aan een website die deel uitmaakt van het netwerk van onze reclamepartners te herkennen. IP-adressen worden alleen anoniem opgeslagen en versleuteld. De selectie van de getoonde informatie kan gebaseerd zijn op de interesses van de gebruiker of op de advertenties die de gebruiker eerder heeft bekeken. Het zorgt er ook voor dat advertenties correct worden weergegeven en voorkomt dat dezelfde advertenties te vaak worden afgespeeld. Deze cookies worden ook gebruikt om de efficiëntie van reclamecampagnes te meten. Deze cookies worden gedurende drie maanden opgeslagen. Gebruik de volgende link om de door u opgeslagen anonieme gegevens te bekijken of te verwijderen (Opt Out): https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

 

Google Analytics & Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing. Dat zijn diensten van Google Inc. (“Google”). Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. Google voldoet aan de privacybepalingen van het U.S. Safe Harbor Agreement en is geregistreerd bij het U.S. Department of Commerce's Safe Harbor Program. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te leveren in verband met het gebruik van de website en het internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, indien dat wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

 

Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Derden, waaronder Google, maken gebruik van opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze site. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens in verband brengen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van gegevens, wat vanaf dat moment voor de toekomst geldt. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren, door de pagina voor het deactiveren van Google-reclame op te roepen. Alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringswebsite van het Network Advertising Initiative (netwerkreclame-initiatief) op te roepen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden die hiervoor zijn beschreven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van gegevens, wat vanaf dat moment voor de toekomst geldt. Nadere informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier.

 

Privacybeleid van Google: www.google.at

 

4. Nieuwsbrief

 

Gegevensverwerking

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig, uw voor- en achternaam en uw aanspreektitel. Deze gegevens worden op basis van vrijwilligheid verzameld. Van deze gegevens maken wij uitsluitend gebruik voor het verzenden van de gevraagde informatie en wij geven ze niet door aan derden.

 

De verwerking van de in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a, AVG). De toestemming die u geeft voor de opslag van gegevens en het gebruik daarvan voor toezending van de nieuwsbrief, kunt u te allen tijde via de link "Abmelden" (afmelden) in de nieuwsbrief intrekken. Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die daarvoor reeds heeft plaatsgevonden.

 

De door u met het oog op toezending van de nieuwsbrief aan ons verstrekte gegevens worden opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na opzegging van de nieuwsbrief gewist. Dat geldt niet voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het voor leden gereserveerde gedeelte).

 

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder daarvan is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u heeft ingevoerd om de nieuwsbrief te ontvangen worden op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland opgeslagen.

 

Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven bieden ons de mogelijkheid het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrieven te analyseren. Daarbij kan o.a. worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het bericht met de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief is aangeklikt. Verdere informatie met betrekking tot de gegevensanalyse door CleverReach-nieuwsbrieven vindt u onder: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

 

De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a, AVG). U kunt die toestemming te allen tijde intrekken, door de nieuwsbrief op te zeggen. Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die daarvoor reeds heeft plaatsgevonden. Indien u geen analyse door CleverReach wilt moet u zich voor de nieuwsbrief afmelden. Daarvoor stellen wij in elke nieuwsbrief een daarvoor bedoelde link ter beschikking. Verder kunt u de nieuwsbrief ook rechtstreeks op de website opzeggen.

 

De door u met het oog op toezending van de nieuwsbrief aan ons verstrekte gegevens worden opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na opzegging van de nieuwsbrief van de servers van CleverReach gewist. Dat geldt niet voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen.


Nadere informatie vindt u in het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

 

Persoonsgegevens

Op deze website worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u die ons vrijwillig ter beschikking stelt (bv. door een formulier in te vullen).

 

5. Gebruik van my.oekofen.info/myPelletronic App

 

Gegevensverwerking/gegevensopslag

Als u de verwarmingsinstallatie met het internet verbindt, wordt automatisch een verbinding met de server my.oekofen.info gemaakt en wij verwerken de volgende gegevens:

Wij slaan geen persoonlijke gegevens of positiegegevens op van het mobiele toestel waarop de myPelletronic App is geïnstalleerd. De gegevens die bij het gebruik van my.oekofen.info/myPelletronic worden getoond, zijn live-gegevens. Die gegevens worden slechts op de bedieningseenheid opgeslagen voor een duur van 5 dagen. Het gaat daarbij alleen om gegevens die door de op uw energiebeheersysteem Pelletronic Touch aangesloten toestellen resp. sensoren worden opgewekt of geregistreerd.

 

Deelnemersgegevens

Deelnemersgegevens kunnen door u worden ingevoerd, om de installatie nader te beschrijven. Alle gegevens die in deze velden worden ingevoerd, worden naar ÖkoFEN doorgestuurd.

 

Support Center

De gebruiker van de verwarming heeft de mogelijkheid om in het support-beheer een of meer externe supporters (installateur of technicus van de ÖkoFEN klantenservice) toegang te verlenen tot zijn systeem. Het daarvoor benodigde ID-nummer van de supporter kan men direct van hem krijgen. De gebruiker van de verwarming kan te allen tijde beslissen over het toegangsrecht van de supporter in het beheersysteem van de installatie op my.oekofen.info (in de App niet mogelijk)

 

Vrijgave fabrieksklantenservice

Bij activering van de optie "Freigabe Werkskundendienst" (vrijgave voor de fabrieksklantenservice) heeft de centrale ÖkoFEN klantenservice toegang tot het systeem. De toegang is bedoeld om wanneer support nodig is direct te kunnen helpen. Deze vrijgave kan te allen tijde door de gebruiker worden geactiveerd of gedeactiveerd.

 

Codering

Teneinde de verbinding met het internet en het daarmee verbonden onderhoud op afstand via een internetbrowser zo veilig mogelijk te maken, is het webportaal gecodeerd volgens het https protocol. Ondanks deze voorzorgen blijft er een zeker veiligheidsrisico bestaan, dat door gebruikmaking van beveiligingstechnologieën door de cliënt kan worden geminimaliseerd.

 

6. Uw rechten, verwerkingsverantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs GesmbH

Gegevensbescherming

Gewerbepark 1

4133 Niederkappel

Oostenrijk

E-mail: datenschutz@oekofen.com

 

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

U kunt uw reeds gegeven toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Daarvoor volstaat een eenvoudige schriftelijke mededeling aan het verantwoordelijke orgaan. Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die daarvoor heeft plaatsgevonden.

 

Inzage, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen het recht op gratis inlichtingen over uw bij ÖkoFEN opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst daarvan, de ontvangers en het doel van de verwerking van die gegevens en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van die gegevens. Hierover en over verdere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde wenden tot de voor de verwerking verantwoordelijke instantie.

Nieuwbouw

Comfortabel en kostengunstig verwarmen

Renovatie

Moderne verwarmings-techniek, jarenlang getest

Grote projecten, commerciële en openbare gebouwen

Het potentieel genaamd "efficiëntie"

Installateurs, designers & architecten

Net zo uniek als het idee

GALERIE ÖFFNEN