Reden
nummer:

1

Duurzaam verwarmen

Pellets zijn een hernieuwbaar natuurproduct en zullen in tegenstelling tot olie, gas en uranium ook voor de volgende generaties nog beschikbaar zijn

Conclusie: Pellets zijn toekomstzeker

Reden
nummer:

2

Milieuvriendelijk verwarmen

Pellets verbranden CO2-neutraal. Gedurende zijn groei neemt een boom CO2 op, die dan bij de verbranding terug afgegeven wordt – net zoals bij natuurlijke verrotting in het bos.

Conclusie: Houtpellets zijn een CO2-neutrale brandstof!

Reden
nummer:

3

Voordelig verwarmen

De prijsvergelijking laat het zien: Houtpellets, de ecologisch schone stookmethode, zijn ook economisch aantrekkelijk. Houtpellets zijn duidelijk voordeliger dan fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas. Dus goed voor het milieu en de portemonnee.

Conclusie: Houtpellets besparen duidelijk geld!

Reden
nummer:

4

Grondstofbesparend verwarmen

Bij de productie van pellets wordt geen extra boom geveld. Om pellets te maken worden resten uit houtverwerking gebruikt. Bovendien groeit in Europa elk jaar meer hout aan dan er gebruikt wordt.

Conclusie: Houtpellets maken optimaal gebruik van de brandstof hout!

Reden
nummer:

5

Onafhankelijk verwarmen

Pellet zijn een lokaal natuurproduct. Met pellets bent u onafhankelijk van internationale crisissen en globale ontwikkelingen.

Conclusie: Houtpellets zijn altijd regionaal beschikbaar!

Reden
nummer:

6

Met regionale brandstof verwarmen

Bij de aankoop van houtpellets blijft de waardecreatie in het land. Deze versterkt de lokale economie en schept nieuwe arbeidsplaatsen.

Conclusie: Houtpellets versterken onze economie!

Reden
nummer:

7

Comfortabel verwarmen

Pellets zijn makkelijk te handhaven. Men kan ze makkelijk met een vrachtwagen laten leveren. Het transport van pellets naar uw ketel gebeurt automatisch via een schroef- of vacuumzuigsysteem en moderne pelletketels zijn in werking volkomen onderhoudsvrij.

Conclusie: Houtpellets zijn de makkelijkste manier om met hout te verwarmen!

Reden
nummer:

8

Compacte opslag

Pellets hebben maar half zoveel plaats nodig voor stockage als stukhout en zelf slechts een vierde van houthaksel. De jaarvoorraad voor een moderne eengezinswoning kan op ca. 4 m² opgeslagen worden.

Conclusie: Pellets zijn een echt plaatswonder!
Meer info in het ÖkoFEN-pelletlexicon

Pellets -
Warmte met
met zuiver geweten

 

Hout als natuurlijke aangroeiende brandstof is de beste oplossing voor een zekere en duurzame warmtevoorziening. Pellets zijn de comfortabelste versie van de natuurlijke en groeiende energiedrager hout. Reststoffen, die bij de verwerking van hout als zaagspanen uitvallen, worden tot kleine houten cylinders geperst en verstookt als ideale brandstof. Dat is beter voor het milieu, het klimaat en het verbruik van grondstoffen.

 

Toen in 1979/80  transportproblemen en het uiteenvallen van het Nabije Oosten de olieprijzen naar acrobatische hoogtes duwden, zocht men ijverig naar alternatieve energiebronnen. in de USA werd de eerste pelletkachel ontwikkeld, in Zweden de eerste stookinstallatie voor grote vermogens. Voor pelletverwarming voor kleine vermogens (huishoudens) en voor bedrijfsgebouwen spannen Oostenrijkse fabrikanten vandaag de dag de kroon en word de "Made in Austria"- techniek wereldwijd ook in USA en Japan geëxporteerd.

 

Statistisch gezien komen 9 van de 10 pelletketels in Frankrijk uit Oostenrijk en acht daarvan uit Hoog-Oostenrijk.

© ÖkoFEN 2012

Zurück zum Start